Se encuentra usted aquí

Inicio

Noticias

NOTICIAS

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO MIJARES
 
 
EDICTO MESA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE PROTEGIDO DEL RÍO MIJARES:
 
 
MODIFICACION LUGAR Y HORA APERTURA PLICAS:
El acto público de apertura de plicas relativas a la contratación del servicio de vigilancia y mantenimiento del Paisaje Protegido del Río Mijares se realizará el próximo miércoles 8 de febrero a las 09:30 en el Centro de Educación Ambiental el Termet de Vila-real.
 
 
APERTURA DE PLICAS RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE PROTEGIDO DEL RÍO MIJARES:
 
El acto público de apertura de plicas relativas a la contratación del servicio de vigilancia y mantenimiento del Paisaje Protegido del Río Mijares se realizará el próximo miércoles 8 de febrero a las 11:30 en la Sala de Plenos (2ª planta) del Ayuntamiento de Vila-real.
En caso de ser necesaria la subsanación de la documentación administrativa se les comunicará mediante correo electrónico la siguiente fecha de la mesa de contratación, y a su vez se publicará en la web del Consorcio (www.consorciriumillars.com).
El resultado de la apertura de las ofertas presentadas se publicará en la web del Consorcio (www.consorciriumillars.com).
 
 
 
 
 
 
NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS  PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL MILLARS:

Nota aclaratoria: En el punto 4.3 B) del pliego de condiciones técnicas, el Consorcio solicita para la prestación del servicio de mantenimiento, como mínimo 2 personas de lunes a viernes (8 horas cada día) los 12 meses del año, con horario obligatorio de 8 a 14 h y las 2 horas restantes antes o después de ese horario, según las necesidades y la organización del servicio. Y además cuatro jornadas anuales (8 horas cada operario por jornada) para limpieza de grandes vertidos, programadas por el consorcio, para los cuales sea necesario el empleo de maquinaria pesada (pala cargadora y camiones de gran capacidad), tal y como se especifica en el punto 3.9.1

 
 
 
CONTRATACIÓN SERVICIO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO RIU MILLARS
 
El objeto del contrato es la realización del servicio de VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA DESEMBOCADURA DEL RIU MILLARS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y UN ÚNICO CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MAS VENTAJOSA, cuya codificación es CPV 77000000-0 Servicios Agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas y 90700000-4 Servicios medioambientales.
Documentación relativa a la contratación del servicio: 
 
 
 
 
 
 
 
EL FOTO TRAMPEIG DONA EXCEL.LENTS RESULTATS A LA DESEMBOCADURA DEL MILLARS AMB LES IMATGES DE NOUS ANIMALS SALVATGES
Aquesta tècnica fotogràfica passiva utilitzada per la guarderia del Consorci està corroborant la presència constant de fauna protegida al llit del riu
 
La utilització de la tècnica anomenada foto trampeig continua donant resultats extraordinaris al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars. La guarderia del Consorci ha fotografiat en el tram baix del riu nous exemplars de diverses espècies de carnívors de grandària mitjà i protegits a la Comunitat Valenciana. Es tracta de noves imatges de genetes (Genetta genetta) localitzades en diverses ubicacions del tram baix del Millars. Aquesta espècie ja era coneguda a l'espai protegit però ara aquesta tècnica està estudiant la seua distribució i nombre d'exemplars. El foto trampeig és una trampa que captura imatges, és a dir, és la ubicació d'una càmera fotogràfica que també pot gravar vídeo, en un lloc de pas per a la fauna salvatge. El seu funcionament és prou simple, la càmera incorpora un detector de moviment infraroig que activa el disparador de la càmera o la gravació en detectar la presència dels animals. Molts mamífers carnívors com les genetes, els teixons, les raboses, les llúdries i fins i tot els porcs senglars tenen hàbits nocturns per la qual cosa la seua observació i seguiment són bastant complicats. Fins ara els guardes del Consorci riu Millars intuïen la presència d'algun d'aquests carnívors gràcies a les empremtes i els excrements que deixaven vora la terra humida del riu però la utilització de la tècnica del foto trampeig ha facilitat la constatació de la seua presència al Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars.
El foto trampeig​ va començar l'any 2015​
​Aquesta tècnica ​utilitzada​​ sota la supervisió de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, s'usa des del descobriment de les primeres empremtes de llúdria al tram baix del riu Millars l'any 2015. El foto trampeig va aconseguir les primeres imatges d'aquest extraordinari carnívor aquàtic a la desembocadura del riu.
​Juntament amb aquestes noves imatges de geneta també s'han aconseguit fotografies de porcs senglars​, uns animals que utilitzen el llit del riu Millars per tal de desplaçar-se d'una manera tranquil·la per aquesta zona que divideix els termes de Borriana i Almassora. Les càmeres del foto trampeig s'instal·len en zones de pas de la
​fauna salvatge: senders o dreceres que fan servir els animals per a desplaçar-se, buscar aliment, marcar territori o cercar parella.

 

 

 

LLIURAMENT DELS PREMIS DEL III CONCURS DE FOTOGRAFIA "UNA ULLADA AL MILLARS"

Examinades les 45 obres presentades a concurs, el jurat acorda la següent proposta de concessió de premis:

1 - Concedir per majoria el Premi de fotografia paisatgística, a l´obra “Ventana a la naturaleza” presentada per Carlos Seglar Cabrera.

2 - Concedir per majoria el Premi de fotografia crítica, a l´obra “Rubber” presentada per Alberto Navarro Cantavella

3 - Concedir per majoria el Premi de fotografia històrica, a l´obra “Mirall natural” presentada per María Galán Martín.

El divendres 21 per la vesprada es lliuraran els premis i les fotografies del concurs estaran exposades al Centre d'Educació ambiental el Termet, durant la celebració de les VI Jornades del Riu Millars.

 

 

COMPOSICIÓ NOMINAL DEL JURAT DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA "UNA ULLADA AL MILLARS"

El jurat quedarà compost de la següent manera:

 • President: Josep Pascual Sancho Rubert, membre de la Junta de Govern del Consorci gestor i Regidor d´agricultura, Medi ambient i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Vila-real.

 • Secretària: Montse Paricio Comins, Secretària del Consorci gestor.

 • Vocal 1: Josep Maria Martínez Ahís, Tècnic del Consorci gestor.

 • Vocal 2: Andrés López Gallén, Tècnic del Consorci gestor.

 • Vocal3: Vicent Dosdà Peris, Tècnic superior en fotografia

 • Suplents: Blanca Salas Bellido i Marta Sábado Martí.

 

 

AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ PER AL III CONCURS DE FOTOGRAFIA "UNA ULLADA AL MILLARS"

Les obres podran entregar-se fins al pròxim 15 d'abril de 2016. Hi ha 600 € en premis repartits entre les categories de paisatge, història i crítica.

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars ha decidit ampliar fins al 15 d'abril el termini per a presentar les fotografies de la tercera edició del Concurs Fotogràfic "Una ullada al Millars". La temàtica de les obres ha de tractar sobre qualsevol assumpte relacionat amb el paratge que conforma la desembocadura del Millars. La mirada dels fotògrafs ha de fixar-se sobre els animals, les plantes, el paisatge o qualsevol dels vessants naturals i culturals que atresora aquest paratge castellonenc que es troba entre les poblacions de Vila-real, Borriana i Almassora.

 

 

III EDICIÓ CONCURS FOTOGRAFIA "UNA ULLADA AL MILLARS".

BASES DEL III CONCURS FOTOGRÀFIC UNA ULLADA AL MILLARS

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, d’ara endavant el Consorci, convoca el III Concurs fotogràfic Una ullada al Millars.

Aquestes bases tenen com a objecte regular el procediment per a l’atorgament dels premis en metàl·lic.

PARTICIPANTS

Poden participar totes aquelles persones majors de 18 anys.

TEMA

La temàtica del concurs és el paisatge protegit de la desembocadura del Millars. Per tant, pot presentar-se qualsevol fotografia realitzada dins dels seus límits, relacionada amb la flora, la fauna, el paisatge o qualsevol dels vessants naturals i culturals que el rodegen, en funció de les categories que es detallen.

CATEGORIES

El concurs comptarà amb tres categories, per la qual cosa en presentar les fotografies haurà d’especificar-se la categoria en què es vulga participar, són les següents:

 1. Fotografia paisatgística

 2. Fotografia històrica

 3. Fotografia crítica

OBRES

Les fotografies poden ser en blanc i negre, color o qualsevol altra tècnica fotogràfica. Cada concursant pot presentar un màxim de 3 fotografies. No s’admeten fotocòpies.

PRESENTACIÓ

Les fotografies s’han de presentar muntades sobre cartolina rígida de 40 x 50 cm, i no podran excedir les mesures d’aquesta. També hauran de presentar-se en suport CD, en format JPG.

Cada fotografia es presentarà amb indicació del lloc del paisatge protegit on va ser presa. Seran originals i inèdites i no estaran a l’espera de decisió de jurat o hauran sigut premiades amb anterioritat en un altre concurs o certamen fotogràfic.

IDENTIFICACIÓ

Les fotografies han d’estar identificades al seu dors amb el títol, format (longitud per amplària) i la tècnica utilitzada.

Les dades que s’hauran d’aportar juntament amb les fotografies són els següents:

 1. Nom i cognoms

 2. Telèfon

 3. Població

 4. Adreça electrònica

 5. Lloc on ha sigut presa, amb indicació de les coordenades o per qualsevol mitjà que permeta la seua localització

 6. Data de realització

 7. Títol de la fotografia

Aquestes dades hauran d’anar en un sobre tancat, on constarà en la part exterior el títol de la fotografia que haurà de coincidir amb l’identificat en el dors d’aquesta.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Les obres han d’entregar-se bé personalment, bé enviades lliures de càrrecs a l’adreça següent: seu del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, Ajuntament de Vila-real (carrer del Ponent Baix, 65, baix núm. 1, 12540 Vila-real), des de la publicació de les bases fins al 31 de març de 2016, en horari de 9.00 a 14.00 hores.

JURAT

El jurat estarà format per un president, un secretari i tres vocals designats pel Consorci, mitjançant un decret de la Presidència. Tots els membres tindran veu i vot.

En primer lloc i abans d’iniciar la valoració, procediran a la comprovació del lloc de realització de la fotografia, és a dir, que aquesta estiga realitzada dins de l’àmbit del paisatge protegit.

La composició nominal del jurat es difondrà mitjançant anunci en la pàgina web del Consorci www.consorcioriumillars.com.

VEREDICTE DEL JURAT I PREMIS

La decisió del concurs es farà pública dins de les tres setmanes següents a la finalització del termini de presentació de les fotografies, a través de la pàgina web del Consorci. El veredicte s’elevarà a la Presidència del Consorci. La decisió del jurat és inapel·lable.

La resolució de concessió del premi es publicarà immediatament en la pàgina web del Consorci.

Es concedeixen tres premis, un per categoria de 200 € cada un:

 1. Paisatgística: premi de 200 € i diploma

 2. Històrica: premi de 200 € i diploma

 3. Crítica: premi de 200 € i diploma

Només es concedeix un premi per autor. Els premis poden ser declarats deserts.

Les obres premiades passaran a formar part del fons artístic del Consorci.

A l’import de cada un dels premis se li aplicaran les retencions previstes en la vigent legislació tributària espanyola. Als efectes fiscals oportuns s’entregarà, en el seu moment, el certificat corresponent, per l’import del premi més les retencions.

CESSIÓ I AUTORITZACIÓ DE DRETS

El Consorci es reserva el dret de publicació i reproducció de les fotografies participants, en qualsevol mitjà o suport, citant sempre la seua autoria.

PROTECCIÓ DE DADES

Els participants en el concurs queden informats i autoritzen que les dades personals facilitades, sense la comunicació de les quals no es podrà participar, s’incorporaran a la base de dades del Consorci i seran tractades amb la finalitat de desenvolupar la seua participació en el concurs. A més els participants accepten rebre notícies del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars.

DRET D’EXCLUSIÓ

El Consorci es reserva el dret de descartar i excloure del concurs als participants:

 1. Quan s’inscriguen amb dades falses o hi haja indicis que raonablement pogueren portar a pensar que les dades són falses. A aquests efectes, es podrà exigir als participants la verificació de les seues dades si es considera oportú.

 2. Quan manipulen la seua participació en el concurs de forma fraudulenta o artificial.

 3. Quan el Consorci considere que les fotografies contenen elements que de qualsevol manera puguen considerar-se contraris als drets fonamentals i les llibertats públiques, induesquen, inciten o promoguen actuacions delictives, denigratòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic. Quan es troben protegides per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que el participant haja obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar. Quan siguen contràries al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. Quan de qualsevol manera menyscabe el crèdit del Consorci o de tercer. I quan puga constituir publicitat o incorpore virus o altres elements que puguen danyar el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics.

 4. Quan apareguen menors d’edat.

 5. Quan s’incomplesquen aquestes bases en qualsevol forma.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El Consorci queda exonerat, i no es fa responsable, de l’incompliment de qualsevol garantia en matèria de drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge per part del participant; així com de qualsevol responsabilitat que poguera derivar de l’incompliment o compliment defectuós pels participants d’aquestes bases.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Les bases s’entenen acceptades pels participants pel fet de presentar els seus treballs en el concurs.

El Consorci es reserva el dret de modificar les condicions del concurs en qualsevol moment, i fins i tot, d’anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte. En tot cas, es compromet a comunicar les bases modificades a través de la pàgina web, de manera que tots els participants tinguen accés a la informació.

Vila-real, 29 de gener de 2016

 

REFUGIOS PARA MURCIÉLAGOS

El próximo 17 de julio os esperamos a las 19:00 en el parking de la ermita del Termet de Vila-real para una nueva jornada divulgativa sobre murciélagos y nuestro proyecto de seguimiento. La actividad se realiza en el marco de las Bat Night que se organizan durante el verano en diferentes países europeos.

Explicaremos cómo se montan y se protegen de la intemperie, arreglaremos algunas y las dejaremos listas para su uso y, al acabar, cuando empiece a caer la noche, pasearemos con los detectores de ultrasonidos para detectar qué especies encontramos en la zona.

Organizan: Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars y Limne.


SEGUIMIENTO DE TORTUGAS EN EL RIO MIJARES

Ya tenemos aquí una nueva campaña de seguimiento de tortugas autóctonas e invasoras. El año pasado el estudio se hizo en seis puntos de la Comunidad Valenciana y, este año, esperamos repetir en la mayoría de ellos y ampliar en algunas zonas que se están valorando. La primera zona donde empezamos a actuar fue la Desembocadura del Millars, donde hemos estudiado la presencia de Emys orbicularis y Mauremys leprosa y donde se han retirado algunos ejemplares de especies invasoras.

El próximo día 20 de Junio ​​estaremos en el río Mijares a la altura de Almassora para conocer las tortugas autóctonas de la zona y qué problemática hay con las especies invasoras como la tortuga de Florida. Si está interesado en participar puede enviar un correo para confirmar la asistencia, la actividad es gratuita.

El próximo 20 de junio nos encontraremos a las 09:00 en la Depuradora de Almassora para dar la formación necesaria a los voluntarios del proyecto y estudiar los puntos idóneos para realizar el estudio.

Organizan: Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares y Limne

 


OBRAS PREMIADAS EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO UNA ULLADA AL MILLARS

El jurado del concurso se ha reunido el pasado miércoles 11 de febrero para valorar las 76 fotografías presentadas.
Los miembros del jurado han sido:

 • Presidente: Luis Martínez Fuentes, miembro de la Junta de Gobierno del Consorcio gestor y concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento Almazora.
 • Secretaria: Montse Paricio Comins, secretaria del Consorcio gestor.
 • Vocal 1: Blanca Salas Bellido, técnico del Consorcio gestor.
 • Vocal 2: Andrés López Gallén, técnico del Consorcio gestor.
 • Vocal 3: César Mateu i Beltrán, técnico de la Concejalia de Cultura del Ayuntamiento de Almassora.
   

El fallo del jurado es el siguiente:

1r premio: Llegando al mar, de Javi Sales Broch

 

 

 

2o premio: Camino al mar, de Sandra Córdoba Lloria

 

 

 

3r premio: No es un adiós, es un hasta luego, de Javier Cabedo Parra

 


 

 

 

II EDICION DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO UNA ULLADA AL MILLARS

 

 

BASES:

El Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares, en adelante el Consorcio, convoca el II Concurso fotográfico Una ullada al Millars.

Las presentes bases tienen como objeto regular el procedimiento para el otorgamiento de los premios en metálico.

PARTICIPANTES

Pueden participar todas aquellas personas mayores de 18 años, de nacionalidad española o de cualquiera otro estado miembro de la Unión Europea.

TEMA

La temática del concurso es el Paisaje Protegido de la Desembocadura del Mijares. Por lo tanto, puede presentarse cualquier fotografía realizada dentro de sus límites, relacionada con la flora, la fauna, el paisaje o cualquiera de las vertientes naturales y culturales que lo rodean.

OBRAS

Las fotografías pueden ser en blanco y negro, color o cualquiera otra técnica fotográfica. Cada concursante puede presentar un máximo de 2 fotografías. No se admiten fotocopias.

PRESENTACIÓN

Las fotografías se deben presentar montadas sobre cartulina rígida de 40 x 50 cm, y no podrán exceder de las medidas de ésta. También deberán presentarse en soporte CD, en formato JPG.

Cada fotografía se presentará con indicación del lugar del paisaje protegido en que fue tomada. Serán originales e inéditas y no estarán a la espera de fallo de jurado o habrán sido premiadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico.

IDENTIFICACIÓN

Las fotografías deben estar identificadas a su dorso con el título, formato (longitud por anchura) y la técnica utilizada.

Los datos que se tendrán que aportar junto a dichas fotografías son los siguientes: nombre y apellidos, teléfono, población, correo electrónico, lugar donde ha sido tomada (con indicación de las coordenadas o por cualquier medio que permita su localización), fecha de realización y título de la fotografía.

Estos datos deberán ir en un sobre cerrado, en el que constará en la parte exterior el título de la fotografía que deberá coincidir con el identificado en el dorso de la misma.

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras deben entregarse bien personalmente, bien enviadas libres de cargos a la siguiente dirección: sede del Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares (plaza Pere Cornell nº1, CP 12550 Almassora), desde la publicación de las bases hasta el 16 de enero de 2015, en horario de 9.30 a 13.15 horas.

JURADO

El jurado estará formado por un presidente, un secretario y tres vocales designados por el Consorcio, mediante decreto de la Presidencia. Todos los miembros tendrán voz y voto.

En primer lugar y antes de iniciar la valoración, procederán a la comprobación del lugar de realización de la fotografía, és decir, que la misma esté realizada dentro del ámbito del Paisaje Protegido.

La composición nominal del jurado se difundirá mediante anuncio en la página web del Consorcio (www.consorcioriumillars.com).

VEREDICTO DEL JURADO Y PREMIOS

El fallo del concurso se hará público dentro de las tres semanas siguientes a la terminación del plazo de presentación de las fotografías, a través de la página web del Consorcio. El veredicto se elevará a la Presidencia del Consorcio. El fallo del jurado es inapelable.

La resolución de concesión del premio se publicará inmediatamente en la página web del Consorcio.

Se conceden tres premios:

 • Un primer premio de 300 € y diploma.
 • Un segundo premio de 200 € y diploma.
 • Un tercero premio de 120 € y diploma.

Solo se concede un premio por autor. Los premios pueden ser declarados desiertos.

Las obras premiadas pasarán a formar parte del fondo artístico del Consorcio.

Al importe de cada uno de los premios se le aplicarán las retenciones previstas en la vigente legislación tributaria española. A los efectos fiscales oportunos se entregará, en su momento, el certificado correspondiente, por el importe del premio más las retenciones.

CESION Y AUTORIZACION DE DERECHOS

El Consorcio se reserva el derecho de publicación y reproducción de las fotografías participantes, en cualquier medio o soporte, citando siempre su autoría.

PROTECCION DE DATOS

Los participantes en el concurso quedan informados y autorizan que los datos personales facilitados, sin cuya comunicación no se podrá participar, se incorporarán a la base de datos del consorcio y serán tratados con la finalidad de desarrollar su participación en el concurso. Además los participantes aceptan recibir noticias del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares.

DERECHO DE EXCLUSION

El Consorcio se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso a los participantes:

 • Cuando se inscriban con datos falsos o haya indicios que razonablemente pudieran llevar a pensar que los datos son falsos. A estos efectos, se podrá exigir a los participantes la verificación de sus datos si se considera oportuno.
 • Cuando manipulen su participación en el concurso de cualquier forma fraudulenta o artificial.
 • Cuando el Consorcio considere que las fotografías contienen elementos que de cualquier forma puedan considerarse contrarios a los derechos fundamentales y las libertades públicas, induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público. Cuando se encuentren protegidas por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros, sin que el participante haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar. Cuando sean contrarias al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas. Cuando de cualquier manera menoscabe el crédito del Consorcio o de tercero. Y cuando pueda constituir publicidad o incorpore virus u otros elementos que puedan dañar el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos.
 • Cuando aparezcan menores de edad.
 • Cuando se incumplan las presentes bases en cualquier forma.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD

El Consorcio queda exonerado, y no se hace responsable, del incumplimiento de cualquier garantía en materia de derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen por parte del participante; así como de cualquier responsabilidad que pudiera derivar del incumplimiento o cumplimiento defectuoso por los participantes de estas bases.

ACEPTACION DE LAS BASES

Las bases se entienden aceptadas por los participantes por el hecho de presentar sus trabajos en el concurso.

El Consorcio se reserva el derecho de modificar las condiciones del concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto. En todo caso, se compromete a comunicar las bases modificadas a través de la página web, de forma que todos los participantes tengan acceso a dicha información.

* Versión de las bases para descargar

Mans al riu !!!

Un año más vuelve Mans al Riu, la tradicional campaña de limpieza de ríos de la Fundación Limne, que se celebra anualmente desde el año 2010 Este año el  Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Millars participa directamente, a raíz de un convenio firmado con la fundación para promover el voluntariado ambiental en el Mijares.
Mans al riu es una campaña anual de limpieza de ríos que tiene por objetivo fomentar la conciencia ciudadana hacia la conservación de los ríos y limpiar de residuos los entornos naturales donde se actúa.
El próximo sábado 18 de octubre se limpiarán tramos de río de los municipios de: Algemesí, Almassora, Alquería de Aznar, Aspe, Betxí, Burriana, Canals, Chulilla, Enguídanos, Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria , Sueca y Villarreal. Villalonga hará la limpieza el día 11 de octubre y Alcoy se movilizará el día 19.
En cada pueblo habrá un coordinador de la actividad, que proporcionará a los voluntarios los guantes y bolsas necesarios.
Para coordinar lo mejor posible la jornada hay que hacer una inscripción previa, mediante un mail a limne@limne.org o una llamada a la Fundación Limne 963156841/635475706.